Để mua hàng thông qua hình thức online. Quý khách hàng làm theo các hướng dẫn sau

Bước 1 Chọn sản phẩm cần mua nhập số lượng và bấm Thêm Vào Giỏ

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin giỏ hàng. Có thể chọn thêm sản phẩm bằng cách bấm vào Tiếp tục xem sản phẩm hoặc cập nhật lại số lượng, sản phẩm Cập nhật giỏ hàng. Sau khi đã đồng ý bấm Tiền hành thanh toán

Bươc 3: Nhập đầy đủ thông tin nhận hàng. Kiểm tra thông ti chính xác thì bấm Đặt Hàng

Bước 4 Hệ thống báo việc mua hàng hoàn tất. Quý khách đợi nhận hàng và thanh toán.